Simona Kožuchová, kurátorka

aktuálně

co oči nevidí

čítárna unijazz  3.4.2023 v 20:00

vernisáž doprovodí freejazz kvartet: braun(g), horváth(dr), matys(b), grunt(sax)

Výstava v GEJ skončila 20.9. 2020.