tomb

TOMB

Tomáš Braun - výtvarník, překladatel, hudebník a středoškolský pedagog je bytostně spjat s prostorem severních Čech. Osobní vztah k tomuto kraji a místům jeho dětství nachází odraz v umělecké tvorbě, která je v Braunově případě výsledkem tvůrčího experimentování s hmotou, tvary, prostorem i světem lidského podvědomí a vzpomínek.

Díky tomu mají jeho díla silně surrealistický nádech i kubistické tvary, zároveň jsou však výrazně expresivní a využitím jasných barev kontrastují s ráznými tahy černých obrysů. Podle historičky umění Veroniky Chmelařové tím TOMB - jak zní Braunův malířský pseudonym, umocňuje emocionální náboj maleb, které mnohdy působí až syrově - zároveň však dokáže kombinovat tvrdost linek s něžností pastelových barev a přírodních motivů. V jeho dílech najdeme i dominující jednotlivé postavy či páry zasazené do snových scenérií, kde lze obdivovat pohyb a lehkost.

Přispívá k tomu i Braunova schopnost nevázat se na jednu techniku či materiál, které naopak v nejrůznější míře propojuje a zkouší. Ať už jde o akryl, akvarel, olejomalbu, koláž či fotografii, vše využívá k zachycení symboliky přírody a její provázanosti s lidskou společností.

                                                             (text Simona Kožuchová)

visuals of tomb